علی توکلی

عکاسی رویداد

درباره متخصص

عکاسی پرتره تبلیغاتی کودک فضای باز

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص