mehrdad

درباره متخصص

همه چی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر