صبا گودرزی

آموزش ویولن

درباره متخصص

12 سال سابقه فعالیت موسیقی نزد استادان آقای مسعود اقبالی و سعید زرنیخی گرایش ساز جهانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی 7 سال سابقه تدریس با متد ل ویولن به همره تئوری از پایه تدریس بصورت خصوصی و نیمه خوصی هنرآموزان ابتدا با تئوری موسیقی، شناخت و اصول دقیق نوازندگی ساز ...

مشاهده بیشتر
تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۹/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص