داود یورد خانی

آموزش کشتی

درباره متخصص

*مدرک تحصیلی:دکترای DBA و (مدیریت سازمانهای ورزش ) تربیت بدنی -د * سوابق اجرایی ورزشی : 1- مدير باشگاه ورزشي و فرهنگي شير افكن( پهلوان خسرو معصومي ) ومجموعه ورزشی برترین های دوران به مدت ده سال 2- دبیر دروس آناتومي و فيزيولوژي در دبيرستان ورزش منطقه 7 آموزش و پرورش به ...

مشاهده بیشتر
تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص