محسن ساعت چی

مترجم اسپانیایی

درباره متخصص

مترجم زبان اسپانیایی به فارسی و بالعکس

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص