علیرضا جعفری

ریاضی

درباره متخصص

کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت دوره دو ساله فیلمسازی انجمن سینمای جوان

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۲/۰۵/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص