مهندس

نورپردازی

درباره متخصص

مهندس برق .برق ساختمان . شبکه توزیع برق .

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص