مریم یکتایی

معلم خصوصی زبان فرانسوی

درباره متخصص

تدریس خصوصی فرانسه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۶/۱۰/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص