معنوی

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

تدریس و ترجمه زبان انگلیسی در تمامی سطوح

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص