یک در چار

مشاوره تحصیلی

درباره متخصص

مشاوره تخصصی کنکور کارشناسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص