پگاه امیدی

آموزش گیتار

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص