طراح فضای سبز

طراحی منظر

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص