علی سجودی

طراحی UI

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص