رضا دشتی

معلم خصوصی زبان انگلیسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص