طراح و گرافیست

طراحی لوگو

درباره متخصص

طراحی لوگو، کاتالوگ و بروشور

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص