امیر پرویزی

درباره متخصص

فارغ التحصیل موسیقی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر