Nosrati Omid

ساخت فیلم

درباره متخصص

شاغل در شبکه 4 ، همکاری با شبکه های پویا،ورزش، سه و... کارشناس فیلمسازی تهیه کننده تلویزیونی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۷/۰۲/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

سایت
http://www.iranartshow.com
مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص