افشار

طراحی داخلی

درباره متخصص

تعمرات فنی ساختمان

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص