شهرام

نورپردازی

درباره متخصص

انجام کلیه خدمات الکتریکی ساختمان،رفع اتصالی،نصیب و تعمیر ویندوز

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص