راما استودیو

عکاسی رویداد

درباره متخصص

ثبت لحظاتی که شاید تکرار نشوند

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۰۷/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۷/۱۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۴ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر

نمونه کارها

۲ عکس

خدمات پیشنهادی متخصص