سمپاشی منازل وموریانه زدایی

درباره متخصص

سمپاشی منازل وموریانه زدایی کامل وجلوگیری از ورود ساس.کک.موریانه.موش. موریانه.عقرب.مار.سوسک.وغیره شماره تماس. 09165011674و09388222160 و09226838551 یوسفی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۹/۰۱/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر