مجتبی آقازاده

درباره متخصص

لوله کشی و تاسیسات کامل

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۶/۱۰/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر