iu

درباره متخصص

حخه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۴ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر