علیرضا

شیمی

درباره متخصص

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران - خیابان حرم

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص