عطیه

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف هستم و مسلط به زبان انگلیسی برنز المپیاد شیمی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۱۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص