چوبک

موسیقی کودک

درباره متخصص

آموزش موسیقی کودک و پرورش مربیگری موسیقی کودک

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۴/۰۷/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۸ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص