محمدی

خدمات کابینت

درباره متخصص

دکوراسیون داخلی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص