دکورا

نرده و تزئینات ساختمان

درباره متخصص

بنایی بازسازی کنیتکس نقاشی لوله کشی سیم کشی تخلیه چاه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۷۸/۰۷/۰۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص