معصومه

معلم خصوصی زبان فرانسوی

درباره متخصص

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز،سه سال سابقه تدریس خصوصی متد های روز زبان فرانسه.تدریس دو ساعت هزینه توافقی.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص