فرید اسمعیلی

زیست شناسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص