فرنام فرهنگ کرمانی

درباره متخصص

مربی و معلم موسیقی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر