يعقوب نوروزي

وکیل در حوزه بازرگانی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص