محسن

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

مترجم حرفه ای زبان تحویل ترجمه دقیق در چند روز

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص