بهنام داغدار

معلم خصوصی زبان ایتالیایی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص