فیلمبرداری وعکاسی

فیلم برداری عروسی

درباره متخصص

تصویر بردار وعکاس از جشنهای همایش ساخت کلیپ اسپرت فیلم کوتاه با انواع تجهیزات سینمای و تصویربرداری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص