احمد محسنی

طراحی UI

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص