آهنگسازومدرس موسیقی

آهنگ سازی

درباره متخصص

مدرس آواز پاپ،تئوری سلفژ

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص