محسن

نورپردازی

درباره متخصص

حرفه ای و منصف در زمینه کاری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص