مشاور حقوقی

قرارداد

درباره متخصص

قبول دعاوی حقوقی .کیفری . خانواده .

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۳/۰۵/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص