مخبریانی

درباره متخصص

تدریس

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر