محمد حسین صیاد

المپیاد نجوم

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص