Amir darbuka

آموزش تنبک

درباره متخصص

نوازنده سازهاي كوبه اي كاخن درام و تنپو و.....در تركيه بوده ام

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص