نلرند

ریاضی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص