صادقیان

درباره متخصص

مترجمی هم زمان و تدریس زبانهای المانی ، ایتالیایی و انگلیسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۷۹/۰۱/۱۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر