حسین نظری

درباره متخصص

آموزش سریع و آسان تار و سه تار و آواز در کمترین زمان و با کمترین هزینه. آموزش تاریخ و تئوری موسیقی اصیل ایرانی، همه دستگاه ها و همه آواز ها بدون درس های زائد دانشگاهی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۷۶/۰۹/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۹/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

نمونه کارها

۲ عکس