فرحناز زارع

انگلیسی

درباره متخصص

مترجم زبان های روسی و انگلیسی هستم. تدریس خصوصی هم دارم.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص