Monic

آموزش آواز

درباره متخصص

آموزش آواز کلاسیک، گویندگی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۳/۰۶/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص