همایون تمدن

درباره متخصص

13سال سابقه عکاسی عکاسی آزاد-سینما تآتر-پرتره-حیوانات-معماری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

نمونه کارها

۱۵ عکس