امیر صادقی

درباره متخصص

بنده مربی رسمی درجه یک کاراته سبک کیوکوشین و مربی رسمی درجه یک آی کی دو آی کی کای می باشم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر