محمد

مشاوره ورزشی

درباره متخصص

كارشناس ارشد فيزيولوژي فعاليت ورزشي.مربي رسمي فدراسيون پرورش اندام.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص